Best service

Revolution Network (Rene) ผู้ให้บริการสื่อทางการตลาดแบบครบวงจร ด้วยการคลุกคลีอยู่กับการตลาดมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีประสบการณ์ และมีความพร้อม ด้วยงานวิจัยและการวิเคราะห์ เทรนทางการตลาดอันเข้มข้นในธุรกิจนี้ Rene จึงการันตี ได้ว่าเรา เป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Marketing อย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการเต็มรูปแบบสำหรับการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งรายละเอียดในการเปิดการขายอีกทั้งยังปิดการขายได้ด้วย ตาม Concept ของบริษัท Revolution Network เช่น ในตอนเช้า เราสามารถส่ง SMS รายละเอียดไปให้ลูกค้า โดยมี Website ให้ลูกค้า ดู และในช่วงบ่ายมีการติดตาม สอบถามจาก Tele Marketing เป็นต้น

สื่อออนไลน์ (Online Media) เป็นช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงผู้รับสารเป็นวงกว้างและตรงกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจของคุณให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม ,สะดวก,ง่ายและประหยัด โดยการนำเสนอควรเน้นความกระชับและเปิดช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข่าวอื่นหรือข้อมูลสนับสนุน รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือสื่อออนไลน์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายด้วยเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจที่ง่ายขึ้นสำหรับคุณ

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีหรือช่องทางที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ สร้างความรับรู้และความน่าสนใจ จนถึงการเข้ามาซื้อหรือใช้บริการตามเป้าหมาย

โฆษณาออนไลน์ (Online Advertisement) เป็นสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือสร้างภาพให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านทางเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต ทั้งอีเมล์, เครื่องมือค้นหาออนไลน์ และสังคมออนไลน์ หรือการใช้แถบโฆษณาออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ

Card image cap
SMS Marketing : Mobile Marketing

บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS Marketing)ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ใน ฐานข้อมูลวิจัยของบริษัท ให้ได้รับข่าวสารหรือโปรโมชั่นใหม่ของ บริษัท ส่ง SMS ตรงไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่านได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
อ่าน SMS Marketing ต่อทั้งหมด >>

15 January, 2018

Card image cap
Direct Mail :

บริการ การตลาดทางตรง(Direct Mail) ผ่านไปรษณีย์ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การ ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ ผนึกเอกสาร จัดทำ Label ที่อยู่ติดต่อไปรษณีย์ ทุกขั้นตอน ถึงมือกลุ่มเป้าหมายของท่าน อ่าน Direct Mail ต่อทั้งหมด >>

15 January, 2018

Card image cap
E-Mail Marketing :

ปบริการส่ง E-mail ไปยังฐานลูกค้าด้วยระบบ Software อัจฉริยะ และการคัดแยก กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นหมวดหมู่ ช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้าหรือบริการ ตลอดจน สื่อสารที่มีราคาประหยัดรวดเร็ว
อ่าน E-Mail Marketing ต่อทั้งหมด >>

15 January, 2018

Card image cap
Tele Marketing :

การให้บริการการตลาดทางโทรศัพท์ โดยเรา ตอบสนองในทุกขั้นตอนให้จบภายในกระบวนการ One Stop Service ,Tele Marketing ช่วยสร้าง Relations รวมไปถึง Brand loyalty ให้กับสินค้าและบริการของท่าน
อ่าน Tele Marketing ต่อทั้งหมด >>

15 January, 2018

Card image cap
Online Marketing :

การให้บริการ Online Marketing แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น รูปแบบในการทำตลาด ในรูปแบบใหม่จึงมีมากขึ้น เราจึงนำเสนอบริการทางการตลาดแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการของคุณ ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างแท้จริง อ่าน Online Marketing ต่อทั้งหมด >>

15 January, 2018

Card image cap
Other Service :

บริการที่ทางเรา ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ในรูปแบบต่างเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ในการทำธุรกิจในด้านต่างๆ นอกเหนือจากบริการด้านการตลาด เช่น Web Development, Enterprise Application Software เป็นต้น
อ่าน Other Service ต่อทั้งหมด >>

15 January, 2018

Sms marketing

สำหรับลูกค้าที่จะส่ง SMS คลิกได้ที่นี่

Mobile Marketing : SMS Marketing บริการส่งข้อความ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS Marketing)ไปยังกลุ่มลูกค้า

btn-sms